Petrozsényi érdekességek

Nem olyan régen megbíztak egy kutatással. A megbízó Magyarországon lakó személy, viszont az ősei, melyet kutatni kellett román származásúak voltak Erdélyből. A családnevek érdekessége, hogy évszázadok óta Erdélyben élő románok leszármazottja volt a megbízó, ugyan is több ősének a családneve erdélyi település nevéből alakult ki román nyelvtan szerint.

Ezen bejegyzésemben nem is az erdélyi román nevekről szeretnék írni, hanem az anyakönyvben található érdekességekről.

Olasz vendégmunkások

A kutatási terület Hunyad megye bányászvidéke, ahova nem csak Erdélyből, Magyarországról, de mondhatni Európa különböző részeiről érkeztek a munkások. Erre egy kitűnő példa, hogy az állami és római katolikus anyakönyvekben feltűnően sok olasz nemzetiségű személy található. Erre egy példa Del vesco Attilo, aki Bellunohoz közeli Longarone településen született Del vesco Vladimiro és Palla Maria gyermekeként, és mint árva kovács segéd került Petrozsénybe, ahol feleségül vett egy suintén olasz származású nőt, Arisie Mariannát, aki szintén Bellonohoz közeli településen, Castellavazzo-n született, Arisie Luigi fűrészgyári munkás és De zan Antonia lányaként.
Esküvői tanúk Sprizai Amalio és Oliver Giacomo, szintén olaszok.
A házasulandó felek, mint frissen bevándorolt személyek, a magyar nyelvet nem beszélték. Fel is jegyezték az anyakönyvbe, hogy a polgári tisztviselő kérdéseit nem értették, és az általuk értett román nyelven magyarázták el nekik. Ahogyan a románok az olasz nyelvet néhány hónap alatt el tudják sajátítani, így valószínűleg ez fordítva is igaz. Emiatt tanulhatták meg a román nyelvet legelőször Erdélybe költözve.
Kép ide kattintva érhető el.

A görög keleti Hidvéghy

Más számára ez a találat valószínű nem lesz olyan érdekes, mint számomra.
Találtam Petrozsény állami anyakönyveiben egy Hidvéghy Ámosz nevű görögkeleti (ortodox) vallású gyereket, aki Hidvéghy Boila Eugen piskitelepi születésű erdővállalati üzemvezető és romoszhelyi (Romoșel) születésű Stefaneszku Johanna szintén ortodox román vallású személy fiaként született.
Kevés esélyt látok rá, hogy az apának ez lett volna az eredeti családneve. Valószínű magyarosíthatta a nevét. Ennek még utánajárok.  🙂
Kép ide kattintva érhető el.

Kitépett lap

Az 1911-es év házassági anyakönyvében találtam olyan időszakot, ahonnan egy lapot kivágtak. Valamiért el akarták tüntetni az anyakönyvben szereplő személy adatait. Ilyet Nagyvárad állami anyakönyvében is láttam már.

A Muntyán család

1902.szeptember 28-án Muntyán Péter feleségül vette Muntyán Teréziát. Ami az érdekesség, hogy mind a férj mind a feleség mindkét szülője a Muntyán családnevet viselte (Ráadásul a vőlegény és a menyasszony édesapja is János), és mindannyian petrillai születésűek. Nagy valószínűséggel egy tőről fakadó a család, tehát rokonok, de ezt csak onnan tudhatnánk meg, ha visszakutatnánk a családfát. Igaz messzire nem lehetne jutni, ugyan is a fennmaradt anyakönyvek csak 1855-től érhetőek el.

A család görög keleti (ortodox) vallású román család. A Muntyán név román helyesírással Muntean, aminek két jelentése is van. A szó egyik jelentése hegyi, másik jelentése szerint Munténia régióból származó. Nagyon gyakori a családnév Romániában.
Kép ide kattintva érhető el.

Székely (ön)gyilkosság

Petrozsény halotti anyakönyveiben találtam egy elhalálozást, ahol az elhunyt származásáról onnan tudták, hogy székelyföldi volt, hogy székely ruhában járt. Feltehetőleg öngyilkos lett. Az sincs kizárva, hogy gyilkosság áldozata lett.

„Petrozsény község előljárósága 3599/914 sz. a. bejelentette, hogy 1914. évi augusztus 4-én d.e. 10 óra körül Bolibarlaug község részben az erdőben egy fára akasztott férfihullát talált amely hulla orvosi vélemény szerint a fán mintegy 4-5 hét óta csünghet. A hullán lévő ruháról ítélve az illető székely vidéki munkás ember lehetett. Életkora 25-30 év között. Alakja közép szikár. Nála egy „Vér J.” jelzésű zsebkendő találtatott. Egyébként teljesen felismerhetetlen mert fejéről és felső testéről a hús lerodhadt.
Zsidory Károly s.k. aktőh „

Hidvéghy Norbert, családtörténeti kutató
2019. november 08.