Családfakutatás a Vajdaságban, Délvidéken, Szerbiában és Horvátországban

Általánosságban a szerbiai családfakutatásról: 

A vajdasági (ma Szerbia) családfa kutatásról fontos tudnivalók, hogy az anyakönyvek kutatása igen komplikált feladat, ugyan is mai napig nincsenek rendszerezve. Elképzelhető, hogy egy település anyakönyveinek egy része az illetékes levéltárban találhatóak, míg másik része az önkormányzatnál, harmadik részt a parókiákon maradt. Bár Szerbiában elkezdték a kallódó anyakönyveket beszedni a különböző helyekről, még mindig igen nagy hiányosságok vannak. Valamint nehezítő tényező, hogy a hivatalos dokumentumok (kutatási engedély, vagy épp az 1920 utáni anyakönyvek) cirill betűkkel íródnak, így a kutatáshoz szükséges ezek ismerete.
Mivel ismerem a cirill írást, így ez számomra nem jelent gondot.
Sok anyakönyv megsemmisült a két világháború, valamint a délszláv háború alatt.
Szerbiában a kutatás engedélyköteles, amit minden évben meg kell újítani. Így a kutatást csak a kutatási engedély megadása után lehet elkezdeni. Ez általában két hónap.

Családfák visszavezethetősége:
A római katolikus, református, evangélikus családfákat a magyarországihoz hasonlóan az 1700-as évek elejéig lehet visszavezetni (amennyiben az anyakönyvek nem semmisültek meg a háborúkban), kivétel, mikor szervezett betelepítés eredményével kerültek a Vajdaságba a családok a török időkben elnéptelenedett területekre, pl a Bánságban, ahol kétszáz évre lehet átlagosan visszamenni.
Zsidó családfák esetében az anyakönyvek még nagyobb kárt szenvedtek, így legtöbb esetben állami anyakönyvekből valamint egyházi másodpéldányokból lehet a családfát kutatni. Szerencsés esetben az 1850-es évekig lehet visszavezetni az izraelita felekezethez tartozókat.
Szerb ortodox ősök esetén tudni kell, hogy sokkal később kezdődnek az anyakönyvek általánosan az XIX. század eleje és közepe, ameddig vissza tudunk menni az időben. Bizonyos településeken a XVIII. századig is eljuthatunk.

Amiket vállalunk:

– Visszakutatjuk őseit a fellelhető egyházi és állami anyakönyvekből, összeírásokból, nemesi okiratokból, és egyéb rendelkezésre álló dokumentumokból.

– Beszerzem születési, házassági, halotti anyakönyveit őseinek az önkormányzatoktól, hivataloktól

– Felkeresem és fényképet készítek régi sírokról, ahol ősei családtagjai nyugszanak.

– Hivatalos fordítást vállalunk szerb, horvát nyelvről, vagy nyelvre.

– Vállalunk zsidó családfakutatást is a Vajdaság és Horvátország területén.