Családfakutatásról

Miért van szükség családfakutatóra?

Általam kutatott terület a történelmi Magyarország. Felmerül a kérdés, miért van szükség családfakutatóra? Elsősorban azért, mert aki nem ismeri a korabeli anyakönyvvezetés módját, könnyen tévútra tévedhet. És olyan ágon halad tovább, amelyen nem a saját őseinek múltját göngyölíti fel. Az anyakönyvek a XIX. század végéig latinul íródtak (kivétel az 1848-as szabadságharc családfakutatás_magyarország_erdély_anyakönyvekkörnyékén néhány év). Így a családfakutatáshoz szükséges bizonyos szintű latin tudás. A görög katolikus és ortodox anyakönyvek viszont cirill betűkkel íródtak, csak később tértek át a latin betűk használatára, míg az izraelita anyakönyvek vegyesen, magyarul, héberül és németül.

A korabeli anyakönyvek sajátos írásmóddal íródtak, sok esetben nagyon nehezen olvashatóan, ami gyakorlatlan szemnek gondot okoz. Ismerni kell a korabeli történelmi, népvándorlási viszonyokat, vallási és népszokásokat. Mivel nem minden településnek volt önálló anyakönyvezése, így meg kell keresni, hogy hova anyakönyvezték az adott településen születetteket, házasodtakat, elhunytakat. Egy családfa elkészítése időigényes, a teljes családfa elkészülése több hónap is lehet, amit a mai rohanó világban nem sokan engedhetünk meg magunknak.

Meddig lehet visszavezetni a családfát?

Az egyházi anyakönyvezést a tridenti zsinaton rendelte el IV. Pius pápa 1563-ban. Magyarországot ekkor a török dúlta, így nálunk csak a török kiűzése után kezdődhetett meg az anyakönyvek vezetése, ami átlagban a XVIII. század eleje. A magyarországi családok túlnyomó többségét eddig az időpontig lehet visszavezetni. Kivételt képeznek a nemesi családok, akiknek őseit a nemesség szerzéséig lehet visszavezetni.

Más a helyzet a zsidó családfák esetében. Az izraelita anyakönyvezés jóval később kezdődött meg, a XIX. század közepén. Nagyon ritkán találhatunk korábbi anyakönyvi bejegyzéseket, amik utólag lettek beírva, de ezek általában pontatlanok és hiányosak.

Miért engem válasszon?

  • Találati díjban dolgozok, Ön annyit fizet, amennyi ősét megtaláltam, minden felmerülő költséget előre egyeztetünk (a találati díj csak Magyarország területén történt kutatás esetén érvényes).*
  • Utazási költséget Magyarországon és néhány elcsatolt területen nem számítok fel.
  • Minden találatot dokumentummal igazolok
  • Évtizedes családfakutatási tapasztalattal rendelkezek
  • A munkámat teljes odaadással végzem, mivel munkám a hobbim is.
  • Erdélyi kutatás esetén nem okoz gondot a román nyelven történő kommunikáció, különböző iratok beszerzése.
  • Olvasom a cirill betűs írást, ami a görög katolikus és ortodox anyakönyvekhez, valamint a Szerbiában és Ukrajnában történő kutatásnál elengedhetetlen.
  • Az adatokat bizalmasan kezelem, harmadik fél számára nem szolgáltatom ki. Az adatok tárolási helye külön szerveren és helységben történik, mely kamerával és riasztóval ellátott.
  • Megrendelők pozitív visszajelzései igazolnak. Tekintse meg referenciáimat.

* A speciális kutatási terület miatt a találati díj nem vonatkozik a következő kutatásokra: zsidó családfakutatás, cirill betűkkel írt anyakönyvek kutatása (pl. román, szerb, ruszin) valamint a roma családfakutatásra.
Ezekben az esetekben egyéni személyre szabott árajánlatot tudok adni.

Segédletek családfakutatáshoz:

Jászárokszállás házassági anyakönyvei 1803-1852 között elvesztek, csak egy házassági mutató maradt fent, ami nálam megtalálható 1830-1852 között.