Vorstellung

magyar szöveg van kitöltve az admin felületen…

Hidvéghy Norbert vagyok 1987-ben születtem Budapesten. Gyerekkorom óta foglalkoztatnak a múlt értékei és a történelem. Saját családfám kutatásának 18 éves koromban kezdtem neki, úgy, hogy csak a nagyszüleimet és egyik dédnagymamámat ismerhettem személyesen. Egy másod unokatestvéremnek volt szerencséje még ismernie egyik közös üknagymamánkat, ami nagyon ritkaság. Apai nagypapám megjárta a második világháborút, majd orosz hadifogságba esett, ahol teljesen legyengült, szerencséjére egy osztrák férfi segítségével megszökött és hazatért péceli lakhelyére, majd elvette a nőt, akit szeretett, későbbi nagymamámat Füzesabonyból. Az osztrák férfi évtizedekkel később megkereste nagyapámat, mert kíváncsi volt, vajon túlélte-e a háborút. Halálukig tartották a kapcsolatot, és a barátságot. Mi pedig a leszármazottakkal tartjuk a kapcsolatot. Származásilag édesapám ágáról mindkét nagyszülőm füzesabonyi, viszont Hidvéghy dédszüleim Pécelre kerültek, mert ott kapott dédapám munkát a vasútnál, viszont hazajárogattak a rokonokhoz, így ismerte meg nagyapám, nagymamámat. Családfakutatás során sosem lehet tudni, hogy az ember mit talál, hova vezetnek a gyökerei visszafele. Apai ágamat kutatva szinte mindenki egyszerű paraszti családból származott, míg nem rátaláltam nemesi ősökre, ami meglepetést okozott, a besenyőteleki nemes Vass család leszármazottja vagyok, az 1742.03.13-én született Vass Éva által. Mindig bejöhet egy eddig ismeretlen település, mint ősök születési helye, így történt ez Felsőtárkány, Mezőtárkány, Maklár, Tiszafüred esetében. Külön érdekesség, hogy egyik ősöm születési helyének Hidvég volt megjelölve, ami ma Sarud településrészét képezi. Apai nagymamám őseinek kutatása közben is találtam nemesi őst Both Mihály személyében, aki egy Bruch Terézia nevű sváb lányt vett feleségül. Valamint az 1805-ben született Kerekes József személyében, akinek származási helyének Eperjeske, Transsylvania volt beírva. Igaz Eperjeske a Nyírségben található, viszont Kerekes József szülei kereki Kerekes József és hajdúbagosi Bakos Sára. Felsőtárkányi őseim a nagyanyai ágon is előjöttek, a ma is településen leggyakoribb vezetéknévként megjelenő Bajzáth családként, akik a falu legendája szerint egy Egerben maradt töröknek a leszármazottjai. Füzesabony a török idők után teljesen elpusztult, teljesen újra kellett telepíteni. Őseim túlnyomó többsége az első betelepítésben oda költöző személyekből kerülnek ki. Vezetéknevek közt megjelennek a szakmát jelölők, mint pl Szabó, Hegedűs, Ács, Pásztor, a keresztnévből képzett családnevek, mint Antal, Gál, György, Vincze. Tulajdonságot jelölő Fodor, Nagy, Veres, Fekete. Népnévből származó nevek, Horváth, Németh, Tóth, Cseh. A településnevekből képzett vezetéknevek utalnak a legjobban korábbi származásra. Apai őseim esetében, legtöbben a környékbeli települések neveit viselik Bocsi (Egerbocs), Csanálosi (Újcsanálos), Sári (Abasár), Hanyi, Czeglédi (Eger egyik részét hívták Ceglédnek), Patai (Gyöngyöspata), de akadnak távolabbi származásra utaló nevek is, mint pl az Árvai vagy Erdélyi. Kb 5%-ban akadnak nem magyar eredetre utaló vezetéknevek, mint a fentebb említett Bruch (sváb,német), Nahóczki (lengyel), Ossó (tót, szlovák)