Szolgáltatásaim

Családfakutatás (Ősfa készítés)

Az ősfa jelenti a klasszikus értelemben vett családfakutatást, az, hogy a megrendelő az összes fellelhető ősét megismerhesse ez a kutatás a legjobb módszer.
Minden megrendelt ősfa mellé egy hat generációs családfa ábrát adunk ajándékba.

Bővebben

Család egyik ágának kutatása

Kiváló módszer arra az esetre, ha a megrendelő a család egyik ágát, pl csak az anyai ágát szeretné felkutattatni vagy esetleg a névadó ágát szeretné megismerni az első fellelhető személyig, akinek a vezetéknevét viseli.

Populáció kutatás

A populáció kutatás a következőket tartalmazza:
– Az őseinek mellékági rokonainak a felderítését, testvéreket, és azok házastársát és gyerekeik felkutatását jelenti
– Egy bizonyos családnév előfordulásának gyakoriságát egy adott településen.

Családfakutatás Erdélyben, Székelyföldön, Romániában

Az erdélyi családfakutatás egy speciális, de annál izgalmasabb része a családtörténeti kutatásoknak. Romániában a levéltári kutatás feltételei, nagymértékben eltérnek a Magyarországitól. Erdélyi családfák esetén ismerni kell a mai értelemben vett Erdély (Partium, Bánság, Székelyföld stb.) vegyes etnikumú és vallású lakosságának történelmét.
Bővebben

Néveredet kutatás

Nem biztos a nevének eredetében? Németes hangzású, vagy inkább szláv? Igényelje a néveredet kutatás szolgáltatást, hogy megtudja nevének a jelentését. A szlovák nevek eredetének, jelentésének megállapítása szlovák anyanyelvű történész kolléga bevonásával történik, míg a német és délszláv (horvát és szerb) eredetű nevek hivatásos tolmács által kerülnek megállapításra.

Családfa megrendelése esetén a szolgáltatás díjtalan. Bővebben

Már elkészült családfák leellenőrzése, kiegészítése

Saját maga készítette el a családfáját, de nem biztos, hogy jó úton göngyölítette fel a családfát? Esetleg elakadt valahol, és nem tudja hogyan tovább? Írjon bátran.

Zsidó családfakutatás

Magyarország területén évszázadok óta élnek zsidók, többségük már levéltári forrásokkal is bizonyíthatóan XVIII. században itt élt. Később érkeztek még Csehországból, Ausztriából és Galíciából (mai Lengyelország és Ukrajna) területéről is. Bővebben

Cigány családfakutatás

Cigány családfakutatás

Mivel Magyarország lakosságának több, mint 10 %-át teszik ki a roma származású személyek, így úgy gondoltam külön figyelmet szentelek a cigány családfakutatásra, mint a genealógia egy speciális területére.

Magyarországon a cigányságnak több csoportja is, él, akik több hullámban érkeztek a történelmi Magyarország területére. A különböző cigány népcsoportok esetében a családfa visszavezethetősége is eltér egymástól.

Bővebben

Családfakutatás a Vajdaságban, Délvidéken, Szerbiában és Horvátországban

Általánosságban a szerbiai családfakutatásról: 

A vajdasági (ma Szerbia) családfa kutatásról fontos tudnivalók, hogy az anyakönyvek kutatása igen komplikált feladat, ugyan is mai napig nincsenek rendszerezve. Elképzelhető, hogy egy település anyakönyveinek egy része az illetékes levéltárban találhatóak, míg másik része az önkormányzatnál, harmadik részt a parókiákon maradt. Bővebben

Címerkészítés festett, számítógépes grafikával készített, fából faragott címer

Vállalom családja nemesi címerének megrajzolását, megfestését kép, leírás alapján.

Címerkészítés egyedi igények alapján, családi, városi címerek.

Vállaljuk fából faragott címerek készítését generációról generációra örökített székely fafaragó mester bevonásával.

A szolgáltatás ára függ többek között a címer mintázatától, méretétől.
Érdeklődjön a kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén.

Képekért kattintson

Bővebben

Családfakutatás_MagyarországÁltalam kutatott területek földrajzi elhelyezkedés szerint

 • Magyarország
 • Erdély (mai Románia)
 • Felvidék (mai Szlovákia)
 • Délvidék (mai Szerbia)
 • Muravidék (mai Szlovénia)
 • Kárpátalja (mai Ukrajna)
 • Horvátország
 • Ausztria
 • Csehország
 • Lengyelország

Általam kutatott területek vallási hovatartozás szerint:

 • Római katolikus
 • Református
 • Evangélikus
 • Görög katolikus
 • Unitárius
 • Izraelita (neolog és ortodox zsidó)
 • Ortodox (görög keleti román és szerb)