Zsidó családfakutatás

Magyarország területén évszázadok óta élnek zsidók, többségük már levéltári forrásokkal is bizonyíthatóan XVIII. században itt élt. Később érkeztek még Csehországból, Ausztriából és Galíciából (mai Lengyelország és Ukrajna) területéről is.
A XX. századi üldöztetés ideje alatt az anyakönyvek első példányainak nagy része megsemmisült, így ezek hiányában a megyei levéltárakba beküldött másodpéldányokból és egyéb dokumentumokból tudjuk az ősöket felderíteni.
Az izraelita anyakönyvezés kötelezően 1851-től kezdődött meg, némely településeken találhatunk ettől korábban vezetett anyakönyveket is. Ezeket a könyveket magyar, német és héber nyelven írták.
Korábbi időszakra is vissza tudunk menni, melynek több módja is van, pl a XIX. századbeli zsidó összeírásokból, népszámlálási dokumentumokból, halotti anyakönyvekből. Így szerencsés esetben XVIII. század végéig is eljuthatunk.
Kutatunk iskolai osztálynaplókban, ahol megtudhatjuk ősünknek milyen iskolai eredményei voltak. Választói névjegyzékekben, amiben ősünk lakhelyét, szakmáját, születési helyét, idejét és szülei nevét is feljegyezték. Ezek a dokumentumok egészen addig használhatóak, míg meg nem vonták a zsidók szavazati jogát az 1940-es években.
Kutatunk temetőkben, újságcikkekben, iparosok, üzletesek jegyzékében valamint online adatbázisokban, holokauszt áldozatok listáiban, névváltoztatási dokumentumokban.

A történelmi Magyarország teljes területén éltek izraelita vallású személyek, legnagyobb arányban Budapesten és észak-kelet Magyarországon, ami jelenleg Magyarország, Románia (Erdély) és Ukrajna (Kárpátalja) területe. Zsidó családfakutatást a teljes történelmi Magyarország területén vállalkunk, ami most a következő országokat foglalja magába: Ausztria, Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna

A klasszikus családfakutatáson felül állampolgárság felvételéhez szükséges iratokat is beszerzünk, valamint fordítást vállalunk magyar, angol, héber, román és német nyelvről vagy nyelvre.

Vállaljuk élő rokonok felkeresését is pl örökségi ügyekhez.