Az isaszegi csata civil áldozatai

Isaszeg városa mai napig hűen őrzi az 1848-49-es szabadságharc és az isaszegi csata emlékét. Sajnos a csatának nem csak az egymás ellen álló felek estek áldozatul, hanem a civil áldozatokat is követelt az ütközet. Nők és gyerekek egy pincébe bújtak el, ami bomba találatot kapott, és mind megfulladtak.
Erről árulkodik az isaszegi római katolikus anyakönyv egyik oldala:

” Isaszeghiekre nézve örök emlékezetre méltó napon Jelasics horvátjai és á magyarok közti ütközetalkalmával : Kocsis Rozália Juhász Mártony neje 50 esz. – Mihály előbbi fia 18 esz – Bertha Erzsébet Hujucz Mihály özvegye 28 esz – Albert előbbi fia 7 eszt. János szintén előbbi fia 1 eszt – Ziman Anna Vasicza István neje 22 eszt. Joannes +előbbi fia 1 eszt. ágyúzás elől bátorság  okáért pinczébe zárkóztak: azonban szerencsétlenül meg gyuladván bomba által á ház, s mind a pinczébe fúlva halva találtattak.”

 

 

 

A blog bejegyzést írtam 2019. április 6-án, az isaszegi csata 170. évfordulójának emlékére.

Hidvéghy Norbert,
Családtörténeti kutató